Rowan Atkinson

One Comment

  1. Het woord “gay” verandert met de jaren.

    50 jaar geleden betekende het “vrolijk”, zoals in “It’s beautiful weather and I don’t have to work, I’m feeling gay.”
    20 jaar geleden betekende het “homoseksueel”, zoals in “My brother is in a gay relationship with a guy he met at work.”
    En recentelijk is de nieuwe betekenis “dom”, “flauw”, “niet leuk”, zoals in “The horse is gay” of “I hate this melody, this song is so gay.”