FAQ

 • Geldt op deze website volledige vrijheid van meningsuiting?

Helaas niet. Wij houden ons aan de Nederlandse wetgeving en die beperkt deze vrijheid o.a. met Wetboek van Strafrecht artikel 111, 112, 113 (majesteitsschennis) , 137d en e (aanzetten tot haat) en tot enkele jaren geleden ook met 147 en 147a (godslastering). Als uw een reactie achterlaat die hiermee in overtreding is, zijn wij genoodzaakt deze te verwijderen.

 • U noemt de vrijheid van meningsuiting ons kostbaarste recht. Waarom?

Wie zijn we als we onszelf niet kunnen zijn? Als we niet kunnen zeggen wat we werkelijk denken? Als we onze mening niet kunnen geven zonder op eieren te hoeven lopen?

Uiteraard zijn zaken als een dak boven ons hoofd en schoon drinkwater belangrijker om te kunnen overleven, maar mens zijn is meer dan overleven. Zoals Frank Sinatra zong in My Way:

“For what is a man, what has he got
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels”

Hiermee raakte Sinatra de kern van ons recht. Wat zijn wij nu eigenlijk, als we onszelf niet kunnen zijn? Als we niet kunnen zeggen wat ons werkelijk op het hart ligt?

Daarnaast is vrijheid van meningsuiting niet enkel ons kostbaarste recht in het algemeen, maar tegelijk ook ons belangrijkste democratische recht. Stemrecht gebruiken we maar eens in de zoveel tijd, maar iedere dag hebben we wel een mening. Meningen waarmee we veel meer invloed op de maatschappij en de wereld om ons heen kunnen hebben dan met onze stem in een verkiezing.

 • “Hatespeech” is geen “Free Speech”, of wel?

Je hebt ofwel vrijheid van meningsuiting, of je hebt het niet. Vrijheid van meningsuiting zolang de mening binnen een bepaald kader van goedgekeurde ideeën valt is geen echte vrije meningsuiting. Daarnaast is “Hatespeech”, oftewel aanzetten tot haat uiterst subjectief. Alles dat kwetsend kan worden opgevat, feiten incluis, kan onder aanzetten tot haat vallen.

Het onderscheid tussen strafbare uitspraken en toegestane uitspraken is bijzonder vaag en is continu aan het verschuiven. De angst om vervolgd te kunnen worden staat een open en eerlijk debat in de weg.

Hoewel het concept in eerste instantie misschien goed was bedoeld, begint het er meer en meer op te lijken dat “haatzaaien” een juridische truc is om de vrijheid van meningsuiting te omzeilen.

 • Waarom is het “hate speech” concept zo gevaarlijk?

Haat en gekwetste gevoelens zijn subjectief. Allemaal worden we wel door het een of ander gekwetst en allemaal kwetsen we wel eens iemand anders, al dan niet opzettelijk. Heel gemakkelijk kunnen hele groepen mensen zo hun rechten worden ontnomen.

In tegenstelling tot wat voorstanders beweren is er geen duidelijke rode lijn. Er bestaat een uiterst actieve lobby die telkens meer taboe wil verklaren en meer doodgewone denkbeelden en vragen als “hatelijk” wil bestempelen.

 • Wat is het doel van deze website?

Bewustwording bij het publiek te scheppen van de beperkingen op onze vrijheid van meningsuiting. Hiervoor zullen we met name gebruik maken van voorbeelden uit de actualiteit, met name uit Nederland, omringende landen en andere westerse landen. Landen waarin overheden graag lippendienst brengen aan de vrijheid van meningsuiting, terwijl in de praktijk er het een en ander aan schort. Uiteindelijk willen we via democratische weg de wettelijke beperkingen op onze vrijheid van meningsuiting schrappen.

 • Wij hebben in Nederland en Europa toch zeker vrijheid van meningsuiting, of niet?

Het is niet slecht, zeker in vergelijking met periodes uit het verleden, of met landen als Noord Korea of Saoedi Arabië, of zelfs Duitsland, maar het kan altijd beter. De massale aangiftes tegen Wilders na aanleiding van zijn “minder Marokkanen” toespraak laten zien dat de trend de verkeerde kant opgaat. Mensen met wie je het oneens bent te vervolgen en zo het zwijgen op te leggen is een zwaktebod. Daarmee los je de gevoelens die blijkbaar bij een deel van de bevolking leven niet op. Beter is het de discussie aan te gaan.

 • Moeten er niet ergens grenzen zijn?

Nee, waarom?

 • Moeten we zelfs niet de grens trekken bij racisme of antisemitisme?

Het is nooit leuk wanneer je wordt uitgescholden, maar je hebt zelf controle over wat dat met je doet.

Als we dit we dit willen verbieden, woorden waarbij de schade enkel subjectief en niet meetbaar is, dan kunnen we nog veel meer verbieden. Het was bijvoorbeeld volkomen legaal om te lobbyen voor de oorlogen in Irak en Afghanistan. Oorlogen waarbij honderdduizenden mensen hun leven hebben verloren en die de voedingsbodem hebben gelegd voor ISIS. Hier is de schade objectief vast te stellen en wel degelijk meetbaar. Hetzelfde geldt ook voor mensen die vervuilende industrie voorstaan, of minder strenge milieuwetgeving, of meer outsourcing naar landen met minder strenge milieuwetgeving. Vervuiling zorgt objectief voor schade aan de natuur en aan de mens.

Zouden de levens van Irakese burgers, of de waterkwaliteit van onze oceanen niet zwaarder moeten wegen dan de gevoelens van een of andere gekwetste persoon of groep?

 • Is onbeperkte vrijheid van meningsuiting niet gevaarlijk?

Het fysiek aan mensen of hun eigendom vergrijpen is al strafbaar. 80 Km/u door de bebouwde kom rijden is ook strafbaar, de wens uitspreken dat dat zou mogen is dat niet.

In Frankrijk werden na de Charlie Hebdo aanslag en de daarop volgende mars voor het vrije woord tientallen mensen opgepakt voor het zich positief uitlaten over de aanslag. Deze mensen kun je niet van mening laten veranderen door hen op te pakken en eventueel te beboeten. Wanneer deze mensen vrij kunnen zeggen wat ze denken -hoe weerzinwekkend die meningen ook zijn- dan weet de rest van de bevolking beter op wie ze moeten letten.

Wanneer de overheid de bevolking afschermt voor deze kwetsende meningen, dan vervormt dat ons beeld van de realiteit en zal de ernst van de situatie ons ontgaan.

 • Onbeperkte vrijheid van meningsuiting leidt tot genocide.

Het was juist onder communisme en nazisme dat vrijheid van meningsuiting aan de grootste banden werd gelegd. Denkt u dat de kranten in alle vrijheid verslag hebben kunnen doen van alle misdaden tegen de menselijkheid onder deze regimes? Had dat het geval geweest dan hadden meer mensen eerder er de ernst van kunnen inzien en had veel lijden voorkomen kunnen worden.

 • Wilt u totaal geen beperkingen op de vrijheid van meningsuiting?

Wanneer het over politiek, actuele onderwerpen, geschiedenis e.d. gaat is absolute vrijheid van meningsuiting noodzakelijk. Door bepaalde meningen strafbaar te maken beperken we mensen in hun recht te zeggen wat ze ergens van vinden en andere mensen om zelf een mening te vormen, gebruikmakend van alle informatie voorhanden. Dit is een grove schending van onze mensenrechten.

Het haatzaaien-concept is altijd subjectief en meer een dooddoener dan een eerlijk argument. Neem bijvoorbeeld de aan beide kanten zeer emotionele Zwarte Piet discussie. Is dit haatzaaien tegen de Nederlandse cultuur? Is dit haatzaaien tegen de donkere medemens? Voor beide standpunten valt wat te zeggen en beide groepen zullen zich niet laten overtuigen, überhaupt niet met het strafbaar stellen van hun mening.

De enige uitzonderingen op de vrijheid van meningsuiting worden al gedekt door andere artikelen uit het wetboek van strafrecht.

Laster, het opzettelijk verspreiden van onwaarheden over een persoon om deze zwart te maken is al verboden met artikel 262.

Bedreiging is ook al strafbaar onder artikel 285.

Paniek zaaien door bijvoorbeeld een valse bommelding te doen is strafbaar onder ditzelfde artikel.

Verder zijn dit geen meningen. Liegen dat meneer X mevrouw Y heeft mishandeld is geen mening, het is een leugen. Iemand bedreigen met  mishandeling is geen mening, het is een dreigement. Een bom, al dan niet nep, is ook geen mening. Pleiten voor een verbod op hoofddoekjes of op Zwarte Piet is dat wel.

 • U schrijft dat leugens geen mening zijn. Moeten meningen die aantoonbaar onjuist zijn worden verboden?

Nee. Laster moet alleen strafbaar zijn wanneer er opzettelijk leugens worden verspreid over een specifieke persoon of organisatie. Leugens waarbij de verspreider zich er van bewust is dat deze niet waar zijn.

Mensen moeten het recht hebben te geloven en ook de dingen te verkondigen die aantoonbaar onjuist zijn. Neem bijvoorbeeld religies. Veel religieuze dogma’s en beweringen uit religieuze teksten zijn aantoonbaar niet juist, zoals o.m. het geocentrische model van het heelal of de leeftijd van de aarde.

Daar bovenop komt nog dat veel ervan kwetsend kan worden opgevat door bepaalde groepen, denk hier bijvoorbeeld aan de opdracht afvalligen te doden, of om plegers van overspel te stenigen.

Het is misschien onprettig dat er mensen zijn die hier achter staan, maar zolang ze er geen gehoor aan geven, zolang ze de wil van hun god naast zich neer blijven leggen of relativeren, dan is het prima. Zelfs nu al hebben religies een bijzondere status waardoor hun controversiële standpunten wel worden getolereerd, terwijl die ruimte er niet is voor seculiere controversiële standpunten.

Laat mensen geloven wat ze willen geloven en vertellen wat ze willen vertellen, ongeacht of de boodschap nu religieus is of niet, waar of niet, kwetsend of niet. Anderen hebben ook het recht deze met feiten te confronteren. Laat iedereen verder zelf zijn mening vormen.

 • Moet de overheid onze gevoelens niet beschermen tegen kwetsende woorden?

Dit is wellicht goedbedoeld, maar niet haar taak. We bevinden ons hier op een hellend vlak. Waar trekken we de grens? In Nederland kun je een boete krijgen voor het uiten van een politiek incorrecte mening over onderwerpen als de multiculturele samenleving, de Tweede Wereldoorlog, gay prides en meer; in Turkije kun je een gevangenisstraf krijgen voor het uiten van een politiek incorrecte mening over de staatsgreep van juli 2016, of voor kritiek op de president in het algemeen; in Noord Korea krijg je waarschijnlijk levenslang in een werkkamp voor het uiten van twijfels over de Noord Koreaanse titelwinst van het WK voetbal 2014.

Overheidsbemoeienis met onze persoonlijke meningen heeft geen plaats in een democratie. Mensen moeten zelf, in alle vrijheid en zonder wettelijke beperkingen, hun eigen mening kunnen vormen.

 • Als de wet mijn gevoelens niet beschermt, wat kan ik dan doen?

Er zijn hier drie opties:

 1. U kunt de persoon die u kwetst of de boodschap negeren.
 2. U kunt weerwoord geven.
 3. U kunt de kritiek ter harte nemen en uzelf proberen te veranderen.

Stelt u voor dat u een buikje heeft en werkloos bent. Iemand noemt u “luie dikzak”. Dit ervaart u waarschijnlijk als onprettig. In plaats van de persoon via de rechtbank het zwijgen op te willen leggen kunt u ook besluiten om hem 1. te negeren, 2. te zeggen dat het wel meevalt of dat hij zelf ook niet perfect is, of 3. proberen af te vallen en een baan te vinden.

 • Is het niet beter als we allemaal aardig tegen elkaar doen en elkaar niet proberen te kwetsen?

Misschien, maar het zou niet aan de overheid moeten zijn om dat te regulieren. Het staat iedereen vrij om te gaan met de mensen bij wie hij zich prettig voelt. Het staat iedereen vrij om meningen die hem niet aanstaan te negeren, om webpagina’s te sluiten, om de andere kant op te kijken. Wanneer ik naar de radio luister en er muziek speelt waar ik niet van houd dan heb ik de vrijheid de zender te veranderen of het toestel uit te zetten. We hoeven onszelf niet te zien als slachtoffer.

Ook is het criterium in het politiek of maatschappelijk debat niet aardig blijven doen tegen elke prijs, of iedere mogelijk kwetsende opmerking te vermijden. Soms is het nodig misstanden in sterke bewoordingen aan te kaarten.

 • Is deze blog rechts of links?

Het is geen van beiden. Het gaat hier om onze vrijheid van meningsuiting, ongeacht wat de mening is. Juist de meningen waar we het zelf niet mee eens zijn verdienen onze bescherming. Professor Noam Chomsky zei hierover:

“If we do not believe in freedom of speech for those we despise we do not believe in it at all.”

 • Bent u zich er van bewust dat u bepaalde groepen in de kaart speelt?

Dat is totaal niet relevant. De vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen. Wanneer iemand anders zijn mening vrij kan uiten gaat dat niet ten koste van uw recht hetzelfde te doen of hem van repliek te dienen.

 • Ik ben het niet met u eens.

Geweldig. U heeft een andere mening en dat respecteer ik. Het staat u vrij een eigen publicatie beginnen. Als u de vrijheid van meningsuiting niet kunt uitstaan is emigreren naar Noord Korea ook een optie.

 • Hoe kan ik contact met u opnemen?

U kunt mij per email bereiken op mijn naam, aan elkaar geschreven, @hotmail.com. Het kan soms een paar weken duren voor ik reageer.