Lid Europees Parlement Bestraft Voor Traditionele Kijk Op De Vrouw

One Comment

  1. De verschillen volgen logischerwijs uit de verschillende kenmerken waar mannen en vrouwen hun partner op selecteren. Evolutie door seksuele selectie.
    Over het algemeen selecteren mannen hun vrouw niet op fysieke kracht, intelligentie of lengte. Een prettig voorkomen en een zacht karakter waarderen mannen vaak meer.
    Vrouwen hebben in de loop van millennia ons wel geselecteerd op lengte, kracht, en in mindere mate intelligentie. Aangezien de vrouw meestal kiest en de man slechts accepteert zullen de criteria die vrouwen belangrijk vinden in mannen een groter effect hebben gehad op de divergentie tussen de beide geslachten.
    Kortom, ze hebben het aan zichzelf te wijten.